Cách thoát nhóm gia đình Google

Bạn đang ở trong một nhóm gia đình để có thể trải nhiệm các dịch vụ của google và bạn muốn thoát nhóm này để có thể vào nhóm gia đình của người thân mình để cùng nhau chia sẻ những dung lượng Google One, thư viện, ảnh và video?

Cách thoát nhóm gia đình Google

Tuy nhiên bạn lại đang không biết làm cách gì để có thể thoát nhóm gia đình Google? Hãy tham khảo ngay bài viết này của chúng tôi, ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dịch vụ của chúng tôi.

Những điều gì sẽ xảy ra khi bạn rời khỏi một nhóm gia đình Google

- Khi thoát khỏi một nhóm gia đình thì bạn sẽ không thể gia nhập vào nhóm gia đình khác trong vòng một năm. Quy tắc này được áp dụng cho những người sử dụng sử dụng chung gói gia đình có tính phí của google như Google One và Youtube Premiume.

- Bạn sẽ không thể nào mua hàng bằng phương thức thanh toán cho gia đình lữa. Bất kỳ giao dịch mua đang chờ xử lý nào vẫn có thể sẽ bị tính phí.

- Bạn sẽ mất quyền truy cập vào thư viện gia đình trên Google Play và tất cả ứng dụng được mua trong thư viện gia đình cũng sẽ bị xóa.

- Mọi nội dung mà bạn đã mua và thêm vào thư viện gia đình trên Google Play đều sẽ bị xóa và các thành viên gia đình của bạn sẽ bị mất quyền truy cập vào nội dung mà bạn mua.

- Nếu gia đình của bạn dùng chung một gói dịch vụ Google One và bạn là người quản lý gói dịch vụ đó, thì các thành viên của nhóm gia đình đó sẽ ngừng sử dụng bộ nhớ dùng chúng. Nếu thành viên dùng hết bộ nhớ thì các tệp của họ vẫn sẽ được dữ an toàn nhưng họ sẽ không thể lưu trữ các nội dung mới.

- Nếu gia đình của bạn dùng chung một gói dịch vụu Google One và một thành viên khác là người quản lý gói dịch vụ đó, thì bạn sẽ mất quyền truy vập vào bộ nhớ dùng chung, không nhận được các lợi ích bổ sung của thành viên gói gia đình.

- Bạn sẽ giữ tài khoản Google của mình và tất cả nội dung mà bạn đã mua bằng phương thức thanh toán cho gia đình của mình.

Cách để rời khỏi nhóm gia đình Google

Nếu bạn đã  thiết lập gói gia đình trên tất cả các ứng dụng khác của Google như: Cửa hàng Play, Family Link, Google One,.... thì bạn cũng có thể rời khỏi gói gia đình của mình thông qua các ứng dụng này.

Tuy nhiên thì bạn cũng cần nên lưu ý, nếu bạn là người quản lý của gói gia đình thì bạn sẽ không thể thời khỏi nhóm gia đình của mình được. Để có thể giúp bạn hiểu chi tiết hơn thì dưới đây chúng tôi sẽ nói về từng phương pháp để rời khỏi nhóm giá đình Google.

Đối với trình duyệt web hoăch trình duyệt dành cho thiết bị di động

Đối với ứng dụng Cửa Hàng Play

 • Bước 1: Mở ứng dụng cửa hàng Play.
 • Bước 2: Ở trên cùng bên phải, hãy lựa chọn bấm vào biểu tượng hồ sơ, rồi lần lượt lựa chọn Cài đặt, Gia đình, Quản lý thành viên gia đình.
 • Bước 3: Ở trên cùng bên tay phải lựa chọn biểu tượng thêm (Hình 3 dầu chấm dọc), rồi lần lượt lựa chọn Rời khỏi nhóm gia đình, Rời khỏi nhóm.
 • Bước 4: Nhập mật khẩu của bạn rồi lựa chọn nhấn vào Xác nhận.

Đối với ứng dụng Family Link

Lưu ý: Đối với phương pháp Family Link thì sẽ chỉ có sẵn tại một số khu vực. Để sử dụng Family Link bạn cần phải đăng ký để sử dụng.

 • Bước 1: Mở ứng dụng Family Link.
 • Bước 2: Ở trên cùng phía bên trái, các bạn hãy lựa chọn vào biểu tượng trình đơn (Hình 3 dấu gạch ngang) , rồi lựa chọn Nhóm gia đình.
 • Bước 3: Nhấn vào Quản lý nhóm gia đình.
 • Bước 4: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng thêm (Hình 3 chấm dọc), rồi lần lượt lựa chọn Rời khỏi gia đình, Rời khỏi nhóm.
 • Bước 5: Nhập mật khẩu của bạn rồi sau đó nhấn vào lựa chọn Xác nhận.

Đối với ứng dụng Google

 • Bước 1: Trên điện hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google One.
 • Bước 2: Tiếp tục lần lượt lựa chọn Trình đơn, Cài đặt, Quản lý chế độ cài đặt gia đình.
 • Bước 3: Nhấn vào lựa chọn Quản lý nhóm gia đình.
 • Bước 4: Ở trên cùng bên phải màn hình, các bạn hãy lựa chọn biểu tượng thêm (Hình 3 dấu chấm dọc), rồi tiếp tục lựa chọn Rời khỏi nhóm gia đình, Rời khỏi nhóm.
 • Bước 5: Lựa chọn nhấn vào phần Xác nhận.

Đối với ứng dụng Google One (IPhone và IPad)

 • Bước 1: Ở trên thiết bị IPhone và IPad thì các bạn hãy mở ứng dụng Gooel One.
 • Bước 2: Lần lượt bấm vào biểu tượng Trình đơn, Cài đặt, Cài đặt gia đình, Quản lý thành viên gia đình trên Google.
 • Bước 3: Nếu được yêu cầu thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 • Bước 4: Lựa chọn biểu tượng Thêm (Hình 3 dấu chấm dọc) rồi lựa chọn Rời khỏi nhóm gia đình, Rời khỏi nhóm.
 • Bước 5: Nhập mật khẩu của bạn.
 • Bước 6: Nhấn vào Xác nhận.

Vậy bên trên cách để có thể rời khỏi nhóm gia đình Google mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn. Nếu bạn đang cần tìm hiểu thêm về các thủ thuật máy tính khác thì hãy tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi nhé. 

Tin tức khác